<misiek> pije by pasc ...
<misiek> ... padam by wstac ...
<misiek> ... wstaje by pic ...
<misiek> ... pije by zyc