<sebo968> Jak w kompilatorze borland C++ builder utworzyć plik .exe ?
<szypek1> Trzeba skręcić w lewo.