<serkowy> bo zależność jest taka, że oblane egzaminy trzeba zdać, a zdane trzeba oblać