<@q3k> to uczucie gdy kukiz jest takim mongodb wśród polityków